Contact

Home/Contact

PROJECT MANAGER

Partner: Regionalni Razvojni Center Koper

Ms Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si

Tel. 056637590

FINANCIAL MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Regionalni Razvojni Center Koper

Ms Irena Cergol, irena.cergol@rrc-kp.si

Tel. 056637583

COMMUNICATION MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Regionalni Razvojni Center Koper

Ms Vanja Rener, vanja.rener@rrc-kp.si

Tel. 0566375815